Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Οι Άγιοι Κύριλλος,Μίνης και Μιναίος
Μαρτύρησαν δια ξίφους.(Η μνήμη των Αγίων Μίνη και Μιναίου,επαναλαμβάνεται και την 1η Αυγούστου).


Ο Άγιος Σάββας ο στρατηλάτηςΜαρτύρησε,αφού τον θανάτωσαν τρυπώντας του τα πλευρά με λόγχη.