Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Ιερομάρτυρας "εκ Σπάρτης Ατταλίας"Σύμφωνα με το Νέο Μαρτυρολόγιο, ο μάρτυρας αυτός μαρτύρησε στα Μουδανιά στις 29 Οκτωβρίου 1653.Κανόνα του Αγίου,συνέγραψε ο Μελέτιος Συρίγου.Ο Otto Meinardus,αναφέρει σαν ήμερα μνήμης του νεομάρτυρα την 7η Ιανουαρίου και συγχέει τα περιστατικά του βίου του με αυτά του Αθανασίου εξ Ατταλίας,που μαρτύρησε το 1700.