Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Ο Όσιος Ιλαρίων της Λαύρας των Σπηλαίων
Ο Όσιος Ιλαρίων της Λαύρας των Σπηλαίων ήταν μαθητής του Οσίου Θεοδοσίου (Τιμάται 3 Μαΐου).Προσευχόταν ημέρα και νύχτα με δάκρυα στα μάτια.Οι συνασκητές του τον ήξεραν ως χρονικογράφο,ο οποίος έγραψε την βιογραφία του διδασκάλου του.