Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Η Αγία Βάσσα

Η μνήμη της αναφέρεται στον Συναξαριστή του Sirmond (Delehaye σελ.176,2) ως έξης:"Τη αύτη ήμερα μνήμη των αγίων αποστόλων και μαρτύρων Πέτρου,Παύλου,Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού,Στεφάνου του πρωτομάρτυρας,Βαρνάβα του αποστόλου,Ιωσήφ του Πατριάρχου,και Κλεώπα,Τροφίμου, Δορυμέδοντος,Κοσμά,Δαμιανού,Βάσσης και της συνοδείας αυτών.Τελείται δε η αυτών σύναξις εν τω σεπτώ αποστολείω του αγίου και πανευφήμου αποστόλου Παύλου εν τω Ορφανοτροφείω άμα δε και τα εγκαίνια του αυτού ναού".