Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Ο Άγιος Επίμαχος ο Αιγύπτιος

Ο Άγιος Επίμαχος καταγόταν από την πόλη Πηλούσιο της Αιγύπτου.Ζούσε την εποχή πού ο ηγεμόνας της Αλεξάνδρειας Απελλιανός καταδίωκε τους Χριστιανούς.Ο Άγιος κατηγορήθηκε στον ηγεμόνα ως Χριστιανός και συνελήφθη.Ο Απελλιανός τον διέταξε να θυσιάσει στα είδωλα.Όταν ο Άγιος αρνήθηκε διέταξε να τον βασανίσουν.Συγκεκριμένα διέταξε να του σχίσουν τις σάρκες.Κατά την ώρα πού οι δήμιοι καταξέσκιζαν τις σάρκες του,ένα κομμάτι αποσπάστηκε από το δέρμα του και έσταξε αίμα στο τυφλό μάτι μίας γυναίκας,η οποία τον συμπονούσε.Τότε ευθύς η γυναίκα απόχτησε φως από το τυφλό της μάτι.Μετά από αυτό το θαύμα ο Άγιος Επίμαχος υπέκυψε στα βασανιστήρια και παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

Απολυτίκιο.Ήχος α’.Της ερήμου πολίτης.
Ως γενναίος οπλίτης του Σωτήρος Επίμαχε,τω εχθρώ στερρώς συνεπλάκης,συμμαχία της πίστεως,και τούτον ετροπώσω Αθλητά,βασάνους πολυτρόπους υποστάς,δια τούτο ως του Λόγου σε κοινωνόν,τιμώμεν ανακράζοντες,δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν,δόξα τω σε στεφανώσαντι,δόξα τω ενεργούντι δια σου,πάσιν ιάματα.