Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Οι Άγιοι Κλεόπας ο Απόστολος και Ιωσήφ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Ο Κλεόπας ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου.Γι'αυτόν βλέπε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κδ’19-27.Ο Κλεόπας,έλαβε και αυτός κατά την ήμερα της Πεντηκοστής τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και πέρασε τη ζωή του κοπιάζοντας για το Ευαγγέλιο.Ο δε Ιωσήφ έζησε τον 13ο αιώνα.Έγινε Ιερομόναχος μετά τον θάνατο της συζύγου του και διαδέχτηκε στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης τον Γερμανό Γ'το 1268.Το 1275 υπέβαλε την παραίτησή του,διότι ο βασιλιάς Μιχαήλ,είχε υπογράψει χωρίς τη θέληση κλήρου και λαού,στη Λυών της Γαλλίας,την ένωση της Ανατολικής και της παπικής Εκκλησίας.Στις 31Οκτωβρίου 1282 επανήλθε στον θρόνο και έκανε πολλές και κοπιαστικές περιοδείες για να αποκαταστήσει την Ορθόδοξη εκκλησιαστική τάξη.Όμως,τον Μάρτιο του 1283, εξουθενωμένος από τους κόπους,παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό.