Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Ο Όσιος Νικόλαος ο απλός και θαυματουργός δούκας Τζερνηγοβιγίας "ο εν τω Σπηλαίω" (Ρώσος)


Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον Βίο του Οσίου.