Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός

Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός ανατράφηκε από τον ευσεβή Σέργιο,πού ήταν πατέρας του Ιωάννη του Δαμασκηνού.Ο Σέργιος ήταν υπουργός οικονομικών τού Χαλίφη των Αράβων.Ο Ιωάννης και ο Κοσμάς είχαν αγάπη και έφεση προς την μάθηση είτε αυτή αφορούσε τις επιστημονικές γνώσεις είτε τις ιερές γνώσεις της θρησκείας μας.Γι'αυτό το λόγο ο Σέργιος προσπαθούσε να τους βρει ένα σοφό δάσκαλο.Η ευκαιρία πού έψαχνε παρουσιάστηκε όταν οι Άραβες σε μία λεηλασία πού έκαναν στη Σικελία έπιασαν αιχμάλωτο τον μοναχό Κοσμά από την Καλαβρία.Ο Σέργιος τον ελευθέρωσε και του πρόσφερε την φιλοξενία του με αντάλλαγμα να διδάξει τους υιούς του.Ο Κοσμάς ήταν άνδρας εγκυκλοπαιδικώτατος,είχε σπουδάσει Θεολογία,Φιλολογία,Μαθηματικά και ήταν ικανός να διδάξει φιλοσοφία και ρητορική.Γνώριζε επίσης μουσική και ποίηση.Υπό την καθοδήγησή του λοιπόν ο Ιωάννης και ο Κοσμάς προέκοψαν λαμπρώς.Μετέβησαν στα Ιεροσόλυμα,όπου έγιναν δεκτοί από τη Μονή τού Αγίου Σάββα.Ο Κοσμάς μετά από προτροπή του Πατριάρχη των Ιεροσολύμων χειροτονήθηκε το 743 επίσκοπος Μαϊουμά,η οποία αρχαιότερα ονομαζόταν Ανδήδων και ήταν παραθαλάσσια πόλη στην Παλαιστίνη.Διετέλεσε τα καθήκοντά του με επιμέλεια και ευσυνειδησία.

Απολυτίκιο.Ήχος δ’.Ταχύ προκατάλαβε.
Ουράνιον άμιλλαν,διατυπών εν σαρκί,επίγειον αίνεσιν,τω εν υψίστοις θεώ, πανσόφως συνήρμοσας,συ γαρ ώσπερ κιθάρα,της ευσήμου σοφίας,ήνεσας υψηγόρως,του Σωτήρος την δόξαν.Διό σε Κοσμά θεηγόρε,ύμνοις γεραίρομεν.