Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

Οι Άγιοι Αντίγονος,Λουκιανός,Τερέντιος,Νικομήδης και Θεοφάνης

Άγνωστοι στα Συναξάρια και τα Μηναία,μνημονεύονται στον Παρισινό Κώδικα 1578 χωρίς βιογραφικά του στοιχεία.Οι Αγίες Ισιδώρα και ΝεοφύτηΆγνωστες στους Συναξαριστές.Μνημονεύονται στον Μορσελλιανό Συναξαριστή.


Ο Άγιος Κοσμάς "ο εν Γεωργία"

Άγνωστος στους Συναξαριστές.Μνημονεύεται στο Ιεροσολυμιτικό Κανονάριο ως έξης:"Μνήμη Κοσμά μαρτυρήσαντος εν Γεωργία" (Βλ.Καλλίστου Αρχιμανδρίτου,Ιεροσολ. Κανονάριον σελ. 114).


Μνήμη πάντων των Προστατών και Πολιούχων Αγίων της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας


Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.