Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Ο Άγιος Βενιαμήν ο Διάκονος,Ιερομάρτυρας που μαρτύρησε στην Περσία

Έζησε στις αρχές του 5ου αιώνα, επί βασιλέων,Περσίας Ισδιγέργη και Κωνσταντινούπολης Θεοδοσίου του Μικρού.Μάλλον καταγόταν από την Περσία και ήταν Διάκονος της εκεί Εκκλησίας.Κήρυττε με θερμότητα ζήλου και δύναμη λόγου τις αλήθειες του Ευαγγελίου και έτσι είλκυε πολλούς ειδωλολάτρες.Για τη δράση του αυτή καταγγέλθηκε στον βασιλιά Ισδιγέργη και υποβλήθηκε σε φρικτά μαρτύρια,μέσα στα όποια παρέδωσε την εκλεκτή ψυχή του.(Η μνήμη του περιττώς επαναλαμβάνεται από ορισμένους Συναξαριστές,και την 31η Μαρτίου).