Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Παναγιά Φανερωμένη Ιερό προσκύνημα

Τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἶναι ἀπόλυτα συνυφασμένο μέ τήν καθημερινή ζωή τοῦ κάθε Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ. Στό πανάσπιλο πρόσωπο τῆς Παναγίας Μητέρας μας, ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας βλέπει καί ἀναγνωρίζει τή συνέργεια τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ. Ἐκείνη πού ἄνοιξε τήν πόρτα τοῦ χρόνου στόν Ἄχρονο καί Ἄναρχο, ἀλλά καί Ἐκείνη πού φανέρωσε μιάν ἄλλη πόρτα, τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Φανέρωσε σέ ὅλους ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους ἕναν ἄλλον τρόπο ζωῆς. Ζωῆς ἀπερίσταλτης καί ἀκατάλυτης.
Ἔτσι ἐξηγεῖται ἠ ὕπαρξη πολλῶν ναῶν, μικρῶν καί μεγάλων, στίς πολύβουες πόλεις μας, στά γραφικά χωριά μας, ἀλλά καί στούς ἔρημους τόπους τῆς ἡσυχίας, τά Ὀρθόδοξα Μοναστήρια μας, ἀφιερωμένων στό Πρόσωπό Της.
Ἕνας ἀπό τούς πολλούς αὐτούς ἱερούς τόπους, εἶναι καί ὁ τόπος στόν ὁποῖο βρίσκεσαι τούτη τήν ὥρα καί στόν ὁποῖο σέ καλωσορίζουμε. Τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης, στή Νέα Ἀρτάκη τῆς Εὔβοιας.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τό ὄνομά Της, Φανερωμένη, μᾶς φέρνει σέ ἀλησμόνητους τόπους καί μᾶς γυρνᾶ πολύ πίσω στό χρόνο. Στήν ἁγιασμένη γῆ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στούς πρόποδες τοῦ Ὄρους Δινδύμου, λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπό τήν Κύζικο, κατά τόν 12ο αἰώνα μ. Χ.
Ἐκεῖ, ὅπως ἡ παράδοση μᾶς πληροφορεῖ, ἀνακαλύφθηκε, κατά θαυμαστό τρόπο, ἀνάμεσα στούς θάμνους, στόν τόπο τοῦ ναοῦ τῆς ἀρχαίας θεάς Κυβέλης, Ἱερά καί Σεβασμία Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, τήν ὁποία οἱ κάτοικοι τῆς Κυζίκου ὀνόμασαν Φανερωμένη.
Στό τόπο τῆς εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, μάλιστα, ἀνήγειραν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή τῆς «Παναγίας τῆς Φανερωμένης», ὅπου καί φυλασσόταν ἡ Ἱερά Εἰκόνα μέχρι τό ἔτος 1922, ὁπότε οἱ κάτοικοι τῆς Κυζίκου ἀναγκάσθηκαν νά ἐγκαταλείψουν τίς πατρογονικές ἑστίες τους καί νά ἀναζητήσουν νέα πατρίδα. Φεύγοντας ἀπό τόν τόπο τους, πρώτον ἀπ’ ὅλους τούς πολύτιμους θησαυρούς τους πήραν τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Φανερωμένης.
Πορευόμενοι οἱ Ἀρτακινοί πρός τήν Ἑλλάδα, διῆλθαν ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ, ἀφοῦ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔλαβε γνώση τῆς παρουσίας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στήν Πόλη, τήν παρέλαβαν Κληρικοί του μέ τίς πρέπουσες τιμές καί τήν ἐναπέθεσαν στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου καί παραμένει μέχρι σήμερα.

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Τρεῖς δεκαετίες μετά τό βίαιο ἀποχωρισμό τῶν Ἀρτακινῶν ἀπό τή μάνα Μικρασιατική γή καί τή Μητέρα τους Παναγία τή Φανερωμένη, τή μεσημβρία τῆς 29ης Ἀπριλίου 1951, Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, συνέβη, στή νέα τους πατρίδα, τή Νέα Ἀρτάκη Εὐβοίας, ἕνα θαυμαστό γεγονός, τό ὁποῖο ἐπρόκειτο νά σημαδέψει τήν ἐκκλησιαστική ζωή τους.
Ὀκτώ κορίτσια, ἡλίκίας 10 – 12 ἐτῶν, βρίσκονταν σέ παραλιακή τοποθεσία καί μέσα στο ἀναστάσιμο κλῖμα τῆς ἡμέρας ἔπαιζαν καί τραγουδούσαν. Ξαφνικά, σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τόν τόπο πού βρίσκονταν πρόσεξαν μία μαυροφορεμένη, ἐξαιρετικά ὄμορφη γυναίκα, γονατιστή καί σέ στάση προσευχῆς. Στά χέρια Της φορούσε χρυσά ἐπιμανίκια καί στό κεφάλι Της εἶχε μαύρη καλύπτρα καί φωτοστέφανο.
Τά μικρά κορίτσια, μπροστά σ’ αὐτό τό θέαμα ταράχτηκαν καί γεμάτα φόβο ἔφυγαν ἀπό τόν τόπο γιά νά εἰδοποιήσουν τούς γονεῖς τους. Ὅμως, ὅταν ἐκεῖνοι κατέφθασαν στόν τόπο, ἡ μαυροφορεμένη γυναίκα εἶχε ἐξαφανισθεῖ. Ὄχι ὅμως καί τά ἴχνη τῆς παρουσίας της. Τά ἀποτυπώματα τῶν γονάτων της βρίσκονταν ἀκόμης τό χώμα.
Τά μικρά κορίτσια ἀνέφεραν τά γεγονότα στόν Ἐφημέριο τοῦ χωριοῦ, τόν μακαριστό π. Σπυρίδωνα Ἀθανασίου καί ἐκεῖνος στόν ἐπίσης μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος Γρηγόριο (Πλειαθό) (1922 – 1968), ὁ ὁποῖος κάλεσε τά κορίτσια πού τοὺ ἐπιβεβαίωσαν τό θαῦμα, λέγοντάς του μάλιστα ὅτι ἡ γυναίκα ἐμφανίσθηκε καί στόν ὕπνο τους, λέγοντάς τους ὅτι εἶναι ἡ Παναγία καί ὅτι στόν τόπο τῆς ἐμφανίσεώς Της ἔπρεπε νά χτίσουν Ἐκκλησία.
Μετά ἀπό αὐτά τά γεγονότα, ὁ Μητροπολίτης ἔδωσε τήν κανονική εὐλογία του γιά νά ἀνεγερθεῖ Ἱερός Ναός πρός τιμήν τῆς Παναγίας, ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἔλαβε τή νομική μορφή τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

Ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κατατέθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Γρηγόριο τήν 12η Αὐγούστου 1951. Ἀπό τότε ξεκίνησε ἡ προσφορά τῶν ἀνθρώπων πρός τήν Παναγία, ἡ ὁποία συνεχίζεται ὡς τίς μέρες μας, ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη πού κατέλιπαν σέ ἐμᾶς οἱ πρόγονοί μας.
Τό Ἱερό Προσκύνημα ἀνοικοδομήθηκε καί ἀπέκτησε ἕνα θαυμάσιο Ἱερό Ναό, γιά νά δοξολογεῖται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί νά μεγαλύνεται τό ὄνομα τῆς Παναγίας Μητέρας Του, τοῦ ὁποίου τά Ἐγκαίνια τελέσθηκαν το 1969 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος Νικόλαο (Σελέντη) (1968 - 1974).
Στόν τόπο τῆς Παναγιοφανείας ἀνηγέρθη Ἱερον Παρεκκλήσιον, ἄνωθεν δέ αὐτοῦ τό κωδωνοστάσιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, ὁ ὁποῖος ἰδιαιτέρως διακρίνεται γιά τήν φυσική ὀμορφιά του καί ἀποτελεῖ εὐκαιρία πραγματικῆς ἀναψυχῆς, ἀνηγέρθησαν, στό βορειανατολικό μέρος, μεγαλοπρεπῆ ἱερά προσκυνητάρια πού ἀναφέρονται στή ζωή τοῦ Κυρίου καί τῆς Παναγίας καί δημιουργοῦν αἰσθήματα κατανύξεως στίς ψυχές τῶν προσκυνητῶν, ἰδίως τῶν μικρῶν παιδιῶν.
Στή νότια πλευρά τοῦ προαυλείου ἔχει ἀνεγερθεῖ τό Λαζάρειο Πνευματικό Κέντρο, τό ὁποῖο τελευταῖα (2004 – 2005) ἀνακαινίσθηκε ἐκ βάθρων, ἐγκαινιάσθηκε και παραδόθηκε σέ χρήση κατά τήν ἡμέρα τῆς Πανηγύρεως 23η Αὐγούστου 2005, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο καί στεγάζει ὅλες τίς δραστηριότητες τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος: Γραφεῖο, Διαμέρισμα τοῦ Ἐφημερίου, Κατηχητικές Συνάξεις, μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς, καθώς καί Ἔκθεση Βιβλίων καί εἰδῶν εὐλαβείας.
Στή δυτική πλευρά τοῦ Προαυλείου ὑπάρχει εὐρύχωρη αἴθουσα γιά τήν προσφορά καφέ καί γλυκισμάτων μετά τή Θεία Λειτουργία, ἀλλά καί γιά ἄλλες δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες συμβάλλουν στήν περαιτέρω ἐπικοινωνία καί σύσφιγξη τῶν σχέσεων τῶν ἐκκλησιαζομένων.
Δίπλα ἀκριβῶς, υπάρχει νέο ακι ωραιότατο Κυλικεῖο, τό ὁποῖο καλύπτει τίς ἀνάγκες τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν.
Ἡ διοίκηση τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος ἀσκείται ἀπό πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στό ὁποῖο προεδρεύει ὁ Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ

Τό Ἱερό Προσκύνημα Παναγίας τῆς Φανερωμένης βρίσκεται στήν πόλη τῆς Νέας Ἀρτάκης, ὀκτώ χιλιόμετρα βόρεια ἀπό τή Χαλκίδα, στόν Ἐθνικό Δρόμο πού ἐνώνει τή Χαλκίδα μέ τήν Κεντρική καί Βόρειο Εὔβοια. Ἐπί τοῦ Δρόμου, ἐντόις τῆς πόλεως τῆς Ἀρτάκης ὑπάρχουν εὐδιάκριτες ἐπιγραφές πού ὁδηγοῦν στό Ἱερό Προσκύνημα.
Ἡ ἐπίσκεψη στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Φανερωμένης, μπορεῖ νά συνδυαστεῖ μέ ἐπίσκεψη στήν ἱστορική Παλιοχριστιανική Βασιλική τοῦ 5ου αἰῶνος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς πολιούχου Χαλκίδος (τηλ. 22210.25579 καί 22112), στό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου τοῦ θαυματουργοῦ στό Νέο Προκόπιο τῆς Κεντρικῆς Εὐβοίας (τηλ. 22270.41209), καθώς καί σέ ἄλλους ἱερούς τόπους (Ἐκκλησίες, Μοναστήρια) πού ὑπάρχουν στήν πανέμορφη Εὔβοια.