Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Τα μνημόσυνα και η ωφέλειά τους

Και ο άγιος Αθανάσιος αναφωνεί: “Και αν ακόμη στον αέρα πεθάνη ο ευσεβής, μη διστάσης να προσφέρης γι αυτόν λάδι και κερί. Διότι αυτή την προσφορά την δέχεται ο Θεός και ανταποδίδει την ωφέλεια”.
Και όπως όταν κάποιος πατέρας έχη άρρωστο παιδί και αυτό δεν μπορεί να προσφέρη για τον εαυτό του λάδι και κερί και θυμίαμα, και αντί γι αυτό τα προσφέρει ο πατέρας του, και την προσφορά αυτή την δέχεται ο Θεός, το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωσι των νεκρών. Επειδή αυτοί δεν έχουν το σώμα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, τους βοηθούνε με τις προσφορές πού κάνουν για χάρι τους οι φίλοι και συγγενείς τους.
Γι αυτό δεν πρέπει να παραλείπουμε τά Ιερά μνημόσυνα. Ιδιαιτέρως όμως πρέπει να μνημονεύονται τα ονόματά τους κατά την ώρα της φρικωδεστάτης θυσίας διότι αυτή μας δόθηκε γι αυτόν το σκοπό”.