Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Άγιοι τωνΑγίων Τόπων

Οι περιοχή των Αγίων Τόπων αγιάστηκε κυρίως και πρωτίστως από την εκεί παρουσία και δράση του ίδιου του Θεανθρώπου Χριστού. Εκεί διαδραματίστηκαν τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας Του. Όμως, η Αγία Γή, κατέστη η γεννήτρα και τροφός που γαλούχησε πνευματικά πολλούς που ακολούθησαν το θεϊκό παράδειγμα και έλαβαν το αμάραντο στέφος του Παραδείσου. Ένα νέφος Μαρτύρων, Ιεραρχών, Οσίων, ανδρών και γυναικών, κοσμεί το Αγιολόγιο των Αγίων Τόπων. Η μελέτη των βίων τους αποτελεί αψευδείς πυξίδες για μια ασφαλή κατά Χριστόν πορεία που ως τέλος έχει την ένωση με Αυτόν.