Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Δωδεκάλογος αναχωρήσεώς μας από τη ζωή !

1. Ώρα αναχωρήσεως: Κάθε λεπτό καθ᾿ όλο το εικοσιτετράωρο.

2. Τα εισιτήρια εκδίδονται στον ουρανό, αλλὰ πληρώνονται στη γή.

3. Τιμὴ εισιτηρίου: Αυτὸ πληρώνεται με πολλὴ αγάπη, υπομονή, αγώνες και, θυσίες.

4. Τα βρέφη δεν πληρώνουν εισιτήριο, διότι ταξιδεύουν στην αγκαλιὰ Του Κυρίου .

5. Το εισιτήριο είναι προσωπικὸ και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο.

6. Οι επιβάτες ταξιδεύουν χωρὶς αποσκευές. Οι άγγελοι τις έχουν μεταφέρει σε προηγούμενο δρομολόγιο.

7. Εισιτήριο με επιστροφὴ δεν εκδίδεται σε κανένα .

8. Χρήματα δε μεταφέρονται. Οι επιβάτες τα έχουν καταθέσει στην Τράπεζα των ουρανών.
Οι αποδείξεις βρίσκονται στα χέρια των φτωχών.

9. Δηλώσεις συμμετοχής δε χρειάζονται. Τα ονόματα των επιβατών είναι γνωστὰ στον οδηγό της αμαξοστοιχίας.

10. Ειδοποιήσεις για την ημέρα της αναχώρησης κάθε επιβάτη δεν αποστέλλονται.
Γι᾿ αυτὸ πρέπει όλοι να είμαστε πάντοτε έτοιμοι με μετάνοια, Εξομολόγηση και θεία Κοινωνία για το ταξείδι προς την αιωνιότητα ανά πάσα στιγμή .