Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου στό Νέο Προκόπιο τῆς Εὔβοιας λειτουργεῖ ὡς Προσκυνηματικός, κάτω ἀπό τήν ἄμεση ἐποπτεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
Τό Εὐαγές τοῦτο Ἵδρυμα διοικεῖται ἀπό πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ἀποτελούμενο ἀπό τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Χαλκίδος ὡς Πρόεδρο, ἕνα Κληρικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος καί τρεῖς ἔγκριτους πολίτες ὡς μέλη, διοριζόμενα ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη.
Τό Ἱερό Προσκύνημα ἐπιτελεῖ ἕνα σπουδαιότατο πνευματικό καί κοινωνικό ἔργο. Χωρίς ὑπερβολή, ἀποτελεῖ μιά ὄαση, πού ἀναπαύει καί ἀναζωογονεῖ τούς προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι ζοῦν καθημερινά μέσα στήν πολύβουη ἔρημο τῆς σύγχρονης ἀφιλίας.
Ἡ χάρη τοῦ ἱεροῦ λειψάνου πλημμυρίζει τούς πιστούς, παραμυθεῖ καί γαληνεύει τίς καρδιές τους γεμίζοντάς τες μέ ἀναστάσιμη ἐλπίδα, καλλιεργεῖ δέ λογισμούς καί διάθεση μετανοίας.
Οἱ κατανυκτικές Ἱερές Ἀκολουθίες καί κυρίως ἡ Θεία Λειτουργία, τονώνουν τήν προσευχητική τους διάθεση καί τή λαχτάρα γιά προσέλευση καί μετοχή στό ἅγιο Ποτήριο, ὥστε πραγματικά νά κοινωνοῦν μέ τό Θεό καί νά λυτρώνονται ἀπό τήν ἀγχωτική μέριμνα ἐμπιστευόμενοι χαρούμενα τή ζωή τους στά χέρια Του. Τό παράδειγμα ἐξάλλου τοῦ ἁγίου τούς διδάσκει τήν ἄρση τοῦ Σταυροῦ καί τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀνιαρῶν τοῦ βίου μέ ὑπομονή, τήν προτίμηση τῆς ἀρίστης ζωῆς, τήν περιπετειώδη καί μαρτυρική ὁδό τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ ἁγιασμοῦ, ἀντί τῆς γήϊνης τρυφῆς καί πρόσκαιρης εὐτυχίας. Ἀκόμη στό ἱερό ἐξομολογητήριο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος ἀπελευθερώνεται ὁ προσερχόμενος κουρασμένος ἁμαρτωλός ἀπό τό δυσβάστακτο φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν ἐνοχῶν του καί ἀποκαθίσταται ἡ κοινωνία του μέ τό Θεό, τό συνάνθρωπο καί τόν ἐαυτό του.
Ἔχοντας ἐμπρός του κανόνα πιστότητος, μέτρο ταπεινώσεως καί ὑπερυψώσεως τόν ὅσιο, τόν ὁμολογητή, τόν μάρτυρα, ἀπαλάσσεται, ἐάν ἔχει τό κουράγιο καί τή δύναμη τῶν πνευματικῶν αἰσθήσεων, ἀπό τή γοητεία, ἡ ὁποία συνοδεύει τό μῦθο τοῦ τελείου ἑαυτοῦ του καί προνομιακά ἀπελπισμένος πλέον, ρίχνει τήν ὕπαρξή του καί τήν ἀπόγνωσή τῆς ψυχῆς του στό πέλαγος τῆς θείας εὐσπλαγχνίας...!!!
Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τήν πνευματική ἀνάπαυση, ξεκουράζεται στό σύγχρονο καί εὐπρεπέστατο ξενῶνα καί τό ταλαιπωρημένο σῶμα τοῦ ταξιδιώτη προσκυνητῆ.
Εἶναι πολύ παλιά, μά καί ἀνθρώπινη, ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας νά ἀναπαύει καί σωματικά ὅσους θέλει νά ὠφελήσει ψυχικά.
Ὁ ξενῶνας αὐτός θεμελιώθηκε τό 1977 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1989, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη πρώην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο (Βέργη).
Εἶναι δυναμικότητος 160 κλινῶν καί περιλαμβάνει ἐκτός ἀπό τά ὑπνοδωμάτια καί αἴθουσες διαλέξεων καί συνεδρίων, Μουσεῖο, τραπεζαρίες κ.λπ. βοηθητικούς χώρους.
Μέχρι σήμερα, μεταξύ ἄλλων, ἔχει φιλοξενήσει Ἱερατικά Συνέδρια, Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις, πού διεξάγονται ὑπό τήν αἱγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, ἀλλά καί λειτουργικά συμπόσια καί ἐκδηλώσεις.
Ὅμως τό Ἱερό προσκύνημα, ἐκτός τῶν ἀνωτέρω, ἐπιτελεῖ καί ἄλλης μορφῆς σπουδαῖο φιλανθρωπικό ἔργο.
Ἐνισχύει σημαντικά τό προνοιακό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Συνδράμει οἰκονομικά τή λειτουργία ὅλων τῶν Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων της, ἐνῶ ἀποτελοῦσε καί ἐξακολουθεῖ νά ἀποτελεῖ τήν κύρια πηγή χρηματοδοτήσεως ἑνός σπουδαιότατου καί πολυδάπανου ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου: τῆς ἀνεγέρσεως καί λειτουργίας τῶν κατασκηνωτικῶν ἐγκαταστάσεων στήν παραθαλάσσια περιοχή «Ταξιάρχης» Ἠλίων, σέ ἔκταση 46 στρεμμάτων, οἱ ὁποῖες φιλοξενοῦν κάθε χρόνο 800 παιδιά σέ 6 κατασκηνωτικές περιόδους.
Ἐνισχύει, ἀκόμη, πολλές περιπτώσεις ἀπόρων φοιτητῶν, ἀσθενῶν καί λοιπῶν ἀναξιοπαθούντων, μεριμνᾶ γιά τήν ἔκδοση ἐπιστημονικῶν συγγραμάτων καί ἄλλων ὠφέλιμων βιβλίων καί φροντίζει γιά τή μελέτη καί ἐκτέλεση κοινωφελῶν ἔργων στήν περιοχή τοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Προκοπίου.
Ὁ προσκυνητής, φέυγοντας ἀπό τό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ ὁσίου Ἰωάννου, ἐπιστρέφει «εἰς τά οἰκεία» ἀνανεωμένος καί μεταμορφωμένος, ὅπως οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἀπό τό ὄρος Θαβώρ, γιά νά συνεχίσει μέ νέες δυνάμεις τόν ἀόρατο πόλεμο μέσα στήν καθημερινή ἀσφάλτινη πραγματικότητα καί νά ἔχει μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ ὁσίου νικηφόρα ἔκβαση.