Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

1466 - Άγιον Όρος. Εικόνα Δευτέρας Παρουσίας