Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Ιερός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Σε κεντρική συνοικία, δίπλα ακριβώς από το αρχαίο ωδείο της Αμβρακίας, σώζεται ο μεγάλος μονόχωρος πέτρινος ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κτίσμα του 1871-72. Ο ναός κτίσθηκε στη θέση προϋπάρχοντος παλαιότατου ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος μέχρι τον 18ο αιώνα αποτελούσε,κατά τον Σεραφείμ τον Βυζάντιο, μετόχιο της Ιεράς Μονής της Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους.
Άξιο ιδιαιτέρας μνείας αποτελεί το ψηλό ξυλόγλυτο τέμπλο, μπαρόκ τεχνοτροπίας καθώς και οι φορητές εικόνες λαϊκής τέχνης του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνος.