Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

" Ταις πρεσβείες της Θεοτόκου , Cώτερ cώcoν ημας "

"Στην πορεία , η Μάνα δεν μένει εκτός .
Προσκαλείται , έρχεται , συμπορεύεται.
Δεν έχουμε άλλο πρόσωπο πιο δυνατό ,αλλά και πιο αγαπητό από Τη Θεοτόκο .
Η Μάνα Του και η Μάνα μας .
Μεσιτεύει προς Τον Υιό και Θεό Της ,για τα παιδιά Της τα αδύναμα και αμαρτωλά.
Με τη στοργή και την κατανόηση Της Μάνας.
Με τη δυναμική Της όντως Θεοτόκου.
Παρακαλούμε για τις πρςσβείες Της ,με τη βεβαιώτητα του άτακτου παιδιού ,
που ζητά την κατανόηση Της Μάνας του ,την ανοχή και επιείκειά Της .
Πορευόμαστε με την ασφάλεια Των Πρεσβειών Της.
Όχι προς Δικαστή , όχι προς Δυνάστη Κύριο ,αλλά προς Σωτήρα που πεθαίνει " για να ζήσει ο κόσμος " .
Δεν γίνεται στο μεγάλο γεγονός της Λειτουργίας ,η Θεοτόκος Μητέρα Του Κυρίου να μην καλείται !
Είναι παρούσα δυναμικά , στοργικά , αθόρυβα .
Όπως η δυνατή αγάπη εν ελευθερία ,που κρύβεται και ζωογονεί ."
http://odevontas.blogspot.com/