Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Χρόνια Πολλά σε όλους

Η γέννησις Σου Χριστέ ο Θεός υμών ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως.
Εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες υπό αστέρος εδιδάσκοντο.
Σε προσκυνείν τον ήλιον της δικαιοσύνης και σε γιγνώσκειν
εξ ύψους ανατολήν.
Κύριε δόξα Σοι.
(Απολυτίκιο Χριστουγέννων)

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ  ΦΛΟΓΑ ΚΥΡΙΟΥ