Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Η Διδασκαλία του Ιησού

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

1. Η επί του όρους ομιλία: Οι μακαρισμοί –Μτ 5,1-12
2. Η οργή και τα αντίποινα –Μτ 5,21-26. 38-42
3. Οι όρκοι –Μτ 5,33-37
4. Η αγάπη για τον πλησίον –Μτ 5,43-48
5. Η ελεημοσύνη, η προσευχή και η νηστεία –Μτ 6,1-18
6. Ο Θεός προνοεί για τις ανάγκες μας –Μτ 6,25-34
7. Δεν πρέπει να κατακρίνωμεν –Μτ 7,1-6
8. Τα αποτελέσματα της προσευχής και ο χρυσός κανόνας –Μτ 7,7-12
9. Να ομολογούμε την πίστη μας στο Χριστό –Μτ 10,32-42
10. Οι θείες αλήθειες φανερώνονται στους ταπεινούς –Μτ 11,25-27
11. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος –Μτ 12,31-32
12. Η διδασκαλία περί καθαρής καρδιάς –Μτ 15,1-20
13. Ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών, σκάνδαλα-ο αδερφός που αμαρτάνει –Μτ 18,1-9. 15-20
14. Η σπουδαιότερη εντολή –Μτ 22,34-40
15. Η δευτέρα παρουσία και η τελική κρίση –Μτ 25,31-46

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

1. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος –Μκ 3,28-30
2. Τι καθιστά τον άνθρωπο ακάθαρτο –Μκ 7,1-23
3. Η σπουδαιότερη εντολή –Μκ 12,28-34

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

1. Οι μακαρισμοί –Λκ 6,17-26
2. Η αγάπη για τον πλησίον –Λκ 6,27-36
3. Δεν πρέπει να κατακρίνωμεν –Λκ 6,37-42
4. Οι θείες αλήθειες φανερώνονται στους ταπεινούς –Λκ 10,21-22
5. Η σπουδαιότερη εντολή –Λκ 10,25-28
6. Τα αποτελέσματα της προσευχής –Λκ 11,1-13
7. Να ομολογούμε την πίστη μας στο Χριστό και η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος –Λκ 12,8-10
8. Ο Θεός προνοεί για τις ανάγκες μας –Λκ 12,22-34

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

1. Λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή –Ιω 6,60-71
2. Η εντολή της αγάπης –Ιω 15,9-17
3. Το μίσος του κόσμου –Ιω 15,18-27. 16,1-4
http://users.sch.gr/