Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Οι παραβολές του Ιησού

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

1. Το αλάτι και το φως του κόσμου –Μτ 5,13-16
2. Ο οφθαλμός της ψυχής (το λυχνάρι του σώματος) –Μτ 6,16-24
3. Η παραβολή για τα δύο σπίτια –Μτ 7,24-29
4. Η παραβολή του σπορέα –Μτ 13,1-23
5. Σκοπός των παραβολών –Μτ 13,10-17
6. Η παραβολή των ζιζανίων –Μτ 13,24-30. 36-43
7. Οι παραβολές για το σπόρο του σιναπιού και της ζύμης –Μτ 13,31-35
8. Η παραβολή του κρυμμένου θησαυρού και η παραβολές του πολύτιμου μαργαριταριού και του διχτυού –Μτ 13,44-52
9. Η παραβολή του χαμένου προβάτου –Μτ 18,12-14
10. Η παραβολή του κακού δούλου –Μτ 18,23-35
11. Η παραβολή των εργατών του αμπελώνα –Μτ 20,1-16
12. Η παραβολή των δύο γιών –Μτ 21,28-32
13. Η παραβολή των κακών γεωργών –Μτ 21,33-46
14. Η παραβολή των βασιλικών γάμων –Μτ 22,1-14
15. Η παραβολή των δέκα παρθένων –Μτ 25,1-13
16. Η παραβολή των ταλάντων –Μτ 25,14-30
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

1. Η παραβολή του σπορέα –Μκ 4,1-20
2. Οι παραβολές της αυξήσεως του σπόρου και του κόκκου του σινάπεως –Μκ 4,26-34
3. Η παραβολή των κακών γεωργών –Μκ 12,1-12
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

1. Η παραβολή για τα δύο σπίτια –Λκ 6,43-49
2. Η παραβολή του σπορέα –Λκ 8,4-18
3. Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη –Λκ 10,25-37
4. Το λυχνάρι του σώματος –Λκ 11,33-36
5. Η παραβολή του άφρονος πλουσίου –Λκ 12,13-21
6. Η παραβολή της άκαρπης συκιάς –Λκ 13,1-9
7. Οι παραβολές για το σπόρο του σιναπιού και της ζύμης –Λκ 13,18-21
8. Η παραβολή για τις πρωτοκαθεδρίες –Λκ 14,7-14
9. Η παραβολή του μεγάλου δείπνου –Λκ 14,15-24
10. Οι μαθητές αλάτι και φώς του κόσμου –Λκ 14,34-35
11. Η παραβολή για το χαμένο πρόβατο και το χαμένο νόμισμα –Λκ 15,1-10
12. Η παραβολή του Ασώτου Υϊού –Λκ 15,11-32
13. Η παραβολή του άδικου οικονόμου –Λκ 16,1-18
14. Η παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου –Λκ 16,19-31
15. Η παραβολή του άδικου κριτή και της χήρας –Λκ 18,1-8
16. Η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου –Λκ 18,9-14
17. Η παραβολή των δέκα δούλων –Λκ 19,11-27
18. Η παραβολή των κακών γεωργών –Λκ 20,9-19
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

1. Η παραβολή του ποιμένα και των προβάτων –Ιω 10,1-21
http://users.sch.gr/