Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Δίψα ψυχής ...

Το ότι δεν πιστεύεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός !
Σημαίνει ότι ο τρόπος που πιστεύεις , αγαπημένε διαβάτη ,
οδοιπόρε , και συνοδοιπόρε της ζωής , δεν είναι ο σωστός.
Πρέπει να ψάξεις μέσα σου , και να φροντίσεις να τον διορθώσεις,
για να γνωρίσεις κι΄ εσύ Τον Θεό , γιατί παραδέξου το , η ψυχή σου διψά και Τον αναζητά !
Πόσο ακόμα θα της στερείς το δικαίωμα να συναντήσει Τον
Πλάστη και τον δημιουργό της ;
Έχεις αυτό το δικαίωμα ; …
Δεν νοιώθεις τον πόθο και τη δίψα της ψυχής σου ;.
Το Ύδωρ Το Ζων , ρέει ατελείωτα , και αναμένει όλους εμάς ,
τους διψασμένους ταξιδιώτες , και διαβάτες ,να πάμε στην πηγή
για να μας ξεδιψάσει...
Δεν το ποθείς αυτό το ξεδίψασμα ;.
Δεν το ποθείς αυτό το γάργαρο νερό ;
http://odevontas.blogspot.com/