Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Τα θαύματα του Ιησού

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

1. Η θεραπεία του λεπρού –Μτ 8,1-4
2. Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου –Μτ 8,5-13
3. Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών –Μτ 8,14-17
4. Η κατάπαυση της τρικυμίας –Μτ 8,23-27
5. Η θεραπεία των δαιμονιζομένων στα Γέργεσα –Μτ 8,28-34
6. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ –Μτ 9,1-8
7. Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου –Μτ 9,18-26
8. Η θεραπεία των δύο τυφλών, του κωφάλαλου δαιμονισμένου και άλλες θεραπείες –Μτ 9,27-38
9. Θεραπεία το Σάββατο –Μτ 12,9-15
10. Η θεραπεία του τυφλού και κωφάλαλου δαιμονισμένου –Μτ 12,22-30
11. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων –Μτ 14,13-21
12. Ο Κύριος περπατεί πάνω στη λίμνη και θεραπείες ασθενών –Μτ 14,22-36
13. Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας και διάφορες θεραπείες –Μτ 15,21-31
14. Ο πολλαπλασιασμός των επτά άρτων –Μτ 15,32-39
15. Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου –Μτ 17,14-21
16. Η δια θαύματος πληρωμή του φόρου –Μτ 17,22-27
17. Η θεραπεία των δύο τυφλών στην Ιεριχώ –Μτ 20,29-34
18. Η άκαρπη συκιά –Μτ 21,18-22
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

1. Η θεραπεία του δαιμονισμένου στην Καπερναούμ –Μκ 1,21-28
2. Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών –Μκ 1,29-39
3. Η θεραπεία του λεπρού –Μκ 1,40-45
4. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ –Μκ 2,1-12
5. Θεραπεία το Σάββατο και άλλων ασθενών –Μκ 3,1-12
6. Η θεραπεία του τυφλού δαιμονισμένου και του κωφάλαλου –Μκ 3,20-27
7. Ο Ιησούς γαληνεύει τη θάλασσα –Μκ 4,35-41
8. Η θεραπεία του δαιμονισμένου στα Γέργεσα –Μκ 5,1-20
9. Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου –Μκ 5,21-43
10. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων –Μκ 6,30-44
11. Ο Κύριος περπατεί πάνω στη λίμνη και θεραπείες ασθενών –Μκ 6,45-56
12. Ομαδικές θεραπείες –Μκ 6,53-56
13. Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας και του κωφάλαλου –Μκ 7,24-37
14. Ο πολλαπλασιασμός των επτά άρτων –Μκ 8,1-10
15. Η θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά –Μκ 8,22-26
16. Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου –Μκ 9,14-29
17. Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς –Μκ 10,46-52
18. Η άκαρπη συκιά –Μκ 11,12-26
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

1. Η θεραπεία του δαιμονιζόμενου στην Καπερναούμ –Λκ 4,31-37
2. Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών –Λκ 4,38-44
3. Η θεραπεία του λεπρού –Λκ 5,12-16
4. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ –Λκ 5,17-26
5. Θεραπεία το Σάββατο και άλλων ασθενών –Λκ 6,6-11 και 17-19
6. Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου –Λκ 7,1-10
7. Η ανάσταση του γιού της χήρας στη Ναΐν –Λκ 7,11-17
8. Η κατάπαυση της τρικυμίας –Λκ 8,22-25
9. Η θεραπεία του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών –Λκ 8,26-39
10. Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου –Λκ 8,40-56
11. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων –Λκ 9,7-17
12. Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου –Λκ 9,37-43
13. Η θεραπεία του δαιμονισμένου κωφάλαλου –Λκ 11,1-13
14. Η θεραπεία του τυφλού δαιμονισμένου –Λκ 11,14-23
15. Η θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας –Λκ 13,10-17
16. Η θεραπεία του υδρωπικού –Λκ 14,1-14
17. Η θεραπεία των δέκα λεπρών –Λκ 17,11-19
18. Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς –Λκ 18,35-43
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

1. Ο γάμος στην Κανά –Ιω 2,1-11
2. Η θεραπεία του γιού ενός αξιωματούχου του βασιλιά –Ιω 4,43-54
3. Η θεραπεία του παράλυτου της Βηθεσδά –Ιω 5,1-16
4. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων –Ιω 6,1-15
5. Ο Κύριος περπατεί πάνω στη λίμνη –Ιω 6,16-21
6. Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού –Ιω 9,1-41
7. Η ανάσταση του Λαζαρου –Ιω 9,1-44
http://users.sch.gr/