Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Απολυτίκιον Αγίου Σπυρίδωνος