Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Νέα Μονή – Μετόχιο Σκάλας

Ο σημερινὸς επισκέπτης θα συναντήσει το νέο ανδρικὸ Μοναστήρι, σε υψόμετρο χαμηλότερο απὸ το αρχικὸ κτίσμα. Στη θέση του κτισμένου το 1650, παλαιού Μετοχίου της Σκάλας, 3 χιλιόμετρα απὸ το Λιτόχωρο και 15 χιλιόμετρα απὸ το παλιὸ Μοναστήρι.
Το Καθολικό του είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Το τέμπλο του κοσμείται απὸ τις εικόνες, που ιστορήθηκαν το 1955 απὸ το λαμπρὸ συνεχιστή της βυζαντινής αγιογραφίας, Φώτη Κόντογλου.
Ἀπὸ το 1989 επανήλθε το άβατο της Μονής σύμφωνα με την
παράδοση που άφησε ο Άγιος Διονύσιος. Στον χώρο του αβάτου επιτρέπονται μόνο άνδρες. Εδώ βρίσκονται τα κελλιὰ των μοναχών, τα εργαστήρια, η τράπεζα και το Καθολικό, όπου τελούνται οι καθημερινὲς ακολουθίες.
Στον υπόλοιπο χώρο, που έχουν πρόσβαση όλοι οι προσκυνητές, κτίσθηκε νέα μεγαλοπρεπή εκκλησία, αφιερωμένη στον Άγιο Διονύσιο, στην οποία τελείται κάθε Κυριακή η Θεία Λειτουργία.