Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Ναΰδριο Αγίου Νικολάου Κλένιας

Σταυρεπίστεγος ναός, με τοιχογραφίες του 13ου αιώνα, λίγο έξω από τον οικισμό Κλένιας.