Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Μαψού

Μεταβυζαντινό μνημείο, κέντρο Γυναικείας Μονής, η οποία το 1976 εφέρετο ως διαλυμένη (βλ. Σπύρου Κοκκίνη, «Τα μοναστήρια της Ελλάδος. Οδηγός-Ιστορία-Θησαυροί-Βιβλιογραφία», Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ, Αθήνα 1976). Κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας λειτουργούσε ως καταφύγιο των οπλαρχηγών και ως κρυφό σχολειό.