Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Καθολικό Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Στεφανίου

Μέσα και ρεματιά, 3-4 χιλιόμετρα ΝΑ του χωριού Στεφάνι σώζεται το καθολικό της Μονής Ταξιαρχών, ναός σταυρεπίστεγος, που σύμφωνα με σωζόμενη επιγραφή, χτίστηκε και αγιογραφήθηκε το 1565 από το Θεοδόσιο Κακαβά.
Με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/62754/1648 π.ε/4-7-1997 (ΦΕΚ 716/Β/19-8-1997) χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο «το καθολικό της μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ, καθώς και ο περιβάλλων χώρος του σε ακτίνα 50 μ. Πρόκειται για μικρών διαστάσεων σταυρεπίστεγο ναό της Α΄ κατηγορίας, με τρίπλευρη αψίδα στην ανατολική πλευρά. Στη νότια πλευρά, όπου βρίσκεται η μοναδική θύρα εισόδου, έχει προσκολληθεί μεταγενέστερο προστώο, στεγασμένο με χαμηλό τρούλο, που εδράζεται μέσω λοφίων σε τέσσερα οξυκόρυφα τόξα. Το καθολικό, που σύμφωνα με κτητορική επιγραφή κτίστηκε και αγιογραφήθηκε το 1565, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 16ου αιώνα».