Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Στεφανίου

Μεταβυζαντινός σταυρεπίστεγος ναός με τρούλο. Ιδρύθηκε και διακοσμήθηκε το 1694, μετά μνείας του μητροπολίτου Γρηγορίου του Νοταρά. Στο ναό αυτό εργάσθηκε ο αγιογράφος ιερεύς Ιωάννης Ρίτζης. Με την ΥΑ 15904/24-11-1962 του ΥΠ.ΠΟ (ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962) η Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Στεφανίου έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος. Φέρει πολλές ρωγμές στην τοιχοποιία του και παραμένει κλειστός.