Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Μοναστήρι Τιμίου Σταυρού Μαψού