Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Ασκητήριο της Παναγίας στο βράχο Αγίου Βασιλείου

Στα υψώματα πάνω από το ασκητήριο σώζονται παλαιά τείχη, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί, με την ΥΑ 16307/9-9-1965 ΥΠ.ΠΟ (ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965), ως αρχαιολογικός χώρος της περιοχής της πρώην Κοινότητας Αρχαίων Κλεωνών.