Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Ο Κίνδυνος του Παπασμού!!!


Απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου