Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Η Αγία Θεοσεβία η Διακόνισσα

Η Αγία Θεοσεβία ήταν Διακόνισσα και αδελφή, όχι σύζυγος όπως θεωρείται από πολλούς, του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Νύσσης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος την αποκαλεί «όντως ιερά, το της Εκκλησίας καύχημα, το του Χριστού καλλώπισμα, το της καθ’ ημάς γενεάς όφελος, την γυναικών παρησσίαν και των μεγάλων μυστηρίων αξίαν».
Η Αγία Θεοσεβία κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 385 μ.Χ.
Ο Όσιος Αμμώνιος

Αμμώνιοι Όσιοι που διέπρεψαν σε αγιότητα βίου αναφέρονται τρεις :
Ο ένας ήταν μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου. Ο άλλος ήταν μαθητής του Αββά Παμβώ, ο οποίος απέκοψε το αυτί του μόνος για να μην γίνει Επίσκοπος. Και ο τρίτος κατασκεύαζε κελιά για να μείνουν οι νέοι μοναχοί που προσέρχονταν στη Σκήτη. Ποιος από τους τρεις είναι ο αναφερόμενος είναι άγνωστο. Γνωρίζουμε μόνο ότι όλοι έζησαν στην έρημο και πέρασαν την ζωή τους οσιακά.Ο Όσιος Μακάριος ο εκ Ρωσίας


Ο Όσιος Μακάριος της Πίσμα έζησε κατά τον 14ο και 15ο αιώνα μ.Χ. Τα πρότυπά του ήταν ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ και ο Όσιος Παύλος της Ομπνόρα. Έτσι ακολούθησε την ερημική ζωή και διακρίθηκε για την αγιότητα και αυστηρότητα του βίου του. Ο Όσιος Μακάριος κοιμήθηκε με ειρήνη.