Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Oι Άγιοι Ερμογένης και Μάμας
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο των Αγίων.Ο Όσιος Φιλιππικός ο Πρεσβύτερος


Καθώς περ ίπποις τοις πόνοις κεχρημένος,
Χαίρων ανέπτη Φιλιππικός προς πόλον.
Ο Όσιος Φιλιππικός απεβίωσε ειρηνικά.


Ο Άγιος Βάρσιμος και τα δύο αδέλφια του


Τοὺς τρεῖς Ἀδελφοὺς θεῖος εἷς συσχὼν πόθος,
Θεῖον ποθεῖν ἔπειθεν ἐκ ξίφους τέλος.
Ο Άγιος Βάρσιμος και τα δύο αδέλφια του μαρτύρησαν δια ξίφους στην Περσία.

Ο Όσιος Ζωσιμάς

Τὶς τοὺς μακρούς σου Ζωσιμᾶ φράσει πόνους;
Καὶ τὶς θανόντος τῶν πόνων σου τὰ στέφη;
Ο Όσιος Ζωσιμάς (άλλος από τον Αββά Ζωσιμά που βρήκε την Όσια Μαρία την Αιγύπτια και γιορτάζει στις 4 Απριλίου), διακρίθηκε για την λαμπρή μέθοδο που είχε εφαρμόσει στον εαυτό του εναντίον του θύμου και δίδαξε κατόπιν και στους άλλους. Η μέθοδος αυτή ήταν να μένει σε απόλυτη σιωπή, όταν θύμωνε. Έτσι ο θυμός έσβηνε από ατροφία, χωρίς να βγάλει φλόγες, και η οργή κόπαζε εύκολα, όπως ησυχάζει αμέσως η θάλασσα, από την οποία πέρασε άνεμος στιγμιαίος.


Η Μνήμη του Aγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου πλησίον του Ταύρου

Εμή σε γλώσσα κήρυξ πώς αν αινέση,
Ον γλώσσα Xριστού γηγενών μείζω λέγει;
Ίσως να πρόκειται περί της εορτής των εγκαινίων του ναού του Προδρόμου κοντά στον Ταύρο. Σε άλλα παλαιά μηναία αναγράφεται εσφαλμένα «πλησίον του τάφου».

Ο Άγιος Φιλήμων επίσκοπος ΚαρπάθουΗ μνήμη του Αγίου Φιλήμωνα αναφέρεται στον Πατμιακό Κώδικα 266, χωρίς βιογραφικό υπόμνημα.

Ανάμνηση των εγκαινίων της Μεγάλης Εκκλησίας στη ΘεσσαλονίκηΔεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονόςΑνάμνηση των εγκαινίων του Ναού του Αγίου Ζαχαρία στη Μονή της Οσίας Δομνίκης


Η Μονή ανοικοδομήθηκε από την Οσία Δομνίκη (τιμάται 8 Ιανουαρίου), η οποία μόνασε εκεί.Η Αγία Χρυσοπλόκη

Είναι άγνωστο που και πότε μαρτύρησε η Αγία Χρυσοπλόκη. Η μνήμη της αναφέρεται στον Πατμιακό Κώδικα 266 μετά της Μάρτυρος Θεοδούλης (βλέπε 18 Ιανουαρίου).


Ο Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος

Ὑπὸ ξίφος θεὶς Ἑλλάδιος αὐχένα,
Ἑλληνικῆς ἔπαρσιν ᾔσχυνε πλάνης.
Η μνήμη του βρίσκεται στον Παρισινό Κώδικα 1578 και στις παλιές εκδόσεις των Μηναίων. Ίσως να είναι ο ίδιος με αυτόν της 18ης Ιανουαρίου