Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Ρωμαῖος

Ὁ Ὅσιος Μακάριος ἔζησε μεταξὺ τοῦ 15ου καὶ 16ου αἰώνα μ.Χ. καὶ ἀσκήτεψε στὸ Νόβγκοροντ τῆς Ρωσίας.