Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Ο Όσιος Ακεψιμάς
Aκεψιμάς την σάρκα χαίρων εξέδυ,
H νεκρικώς σταλείσα την γην εισέδυ.

Ο Όσιος Ακεψιμάς έζησε ασκητικά και απεβίωσε ειρηνικά.