Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Οι Άγιοι Θύρσος και Αγνή οι ΜάρτυρεςΕίναι άγνωστο που και πότε μαρτύρησαν οι Άγιοι Θύσρος και Αγνή. Η Σύναξη αυτών ετελείτο πλησίον των Ελενιανών, μεταξύ των Υψωμαθείων και του Ξηρολόφου Κωνσταντινουπόλεως.


Η Αγία Άννα


Άννα ποθούσα τον νοητόν νυμφίον,
Αυτώ προσήλθε διά του μαρτυρίου.
Η Αγία Άννα μαρτύρησε στην Ρώμη.


Ο Άγιος Ιωάννης ο ΙερομάρτυραςΟ Άγιος Ιερομάρτυς Ιωάννης Πεττάι, τιμάται υπό της Εκκλησίας της Ταλλίνης και Εσθονίας.