Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Η Αγία Μαργαρίτα

Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο της Αγίας. Ίσως πρόκειται για την ίδια μ' αυτή της 1ης Σεπτεμβρίου.