Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Ο Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος που ασκήτευσε στην Κύπρο
Για τον βίο του Οσίου Νεοφύτου βλέπε στις 12 Απριλιου. Αυτή την ημέρα η Εκκλησία εορτάζει την ανάμνηση της Αγίας Θεοσημείας, δηλαδή της θαυματουργικής διασώσεως του Αγίου Νεοφύτου κατά την πτώση αυτού από την εγκλείστρα του, όπου ασκήτευε.