Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Η Αγία Ευθασία


Η Αγία Ευθασία μαρτύρησε διά ξίφους, προσφέρουσα στον Κύριο την τιμία αυτής κεφαλή.