Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Η Οσία Ευπραξία


Η Οσία Ευπραξία ασκήτεψε στην Ταβέννησο της άνω Αιγύπτου και κοιμήθηκε με ειρήνη.