Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

Ο Όσιος Αντώνιος Καντακουζηνός

Ο Άγιος Αντώνιος (Καντακουζηνός) υπήρξε κτήτορας και ηγούμενος της μονής του Αγίου Στεφάνου, κατά το πρώτο ήμισυ του 15ου αιώνα.
Το επώνυμο «Καντακουζηνός», το οποίο δεν είναι βέβαιο, το συναντούμε σε σημείωμα ενός λειτουργικού χειρογράφου. Επίσης, σε γράμμα του έτους 1413, που αναφέρεται στην αφιέρωση της κάρας του Αγίου Χαραλάμπους στη μονή του Αγίου Στεφάνου των Μετεώρων, γίνεται μνεία «του αρχιμανδρίτου του…μοναστηρίου (του Αγίου Στεφάνου των Μετεώρων) κυρ Αντωνίου (Καντακουζηνού)».
Ήταν υιός της βασίλισσας Μαρίας Καντακουζηνής (κοιμήθηκε μετά το 1359), θυγατέρας του αυτοκράτορα Ιωάννου ΣΤ’ Καντακουζηνού και του δεσπότου της Ηπείρου Νικηφόρου Β’ Ορσίνι (κοιμήθηκε το 1359).
Έζησε θεοφιλώς και κοιμήθηκε με ειρήνη.