Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Ὁ Ἅγιος Σέργιος
Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Σέργιος ἐμαρτύρησε διὰ ξίφους στὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας.


Ὁ Ἅγιος ΘεόπιστοςὉ Ἅγιος Θεόπιστος ἐμαρτύρησε διὰ λιθοβολισμοῦ.


Ὁ Ὅσιος ΘεόπεμπτοςὉ Ὅσιος Θεόπεμπτος ἐκοιμήθηκε μὲ εἰρήνῃ.
Ὁ Ὅσιος Σιλβέστρος ἐκ ΡωσίαςὉ Ὅσιος Σιλβέστρος ἀσκήτεψε στὴ Λαύρα τοῦ Κιέβου κατὰ τὸν 12ο αἰῶνα. Διετέλεσε Ἡγούμενος στὴ Μονὴ Βιντουπίσκυ τοῦ Κιέβου καὶ ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ.


Ὁ Ὅσιος Μᾶρκος ὁ ΚωφὸςὉ Ὅσιος Μᾶρκος ἔζησε ἀσκητικὰ καὶ ἐκοιμήθηκε μὲ εἰρήνῃ.
Ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ ἹερομάρτυραςὉ Ἅγιος Ἰσίδωρος ἔζησε κατὰ τὸν 4ο μ.Χ. αἰῶνα καὶ ἦταν Ἐπίσκοπος στὴν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Ἀρειανούς.