Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Ο Όσιος Αθανάσιος ο Έγκλειστος "εν τω Σπηλαίω" (Ρώσος)

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τον Βίο του Οσίου.


Ο Όσιος Ισίδωρος
Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τον Βίο του Αγίου