Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Ο Άγιος Ευβίωτος

Ακατάβλητος και τολμηρός στρατιώτης της χριστιανικής πίστης ο Ευβίωτος,έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν.Γεννήθηκε στο χωριό Πτωκετό ή Πωκετός της επαρχίας Οψικίου και διακρινόταν για το θάρρος και τη θερμή πίστη του.Κατά τον διωγμό εναντίον της Εκκλησίας επί Διοκλητιανού,υποβλήθηκε σε πολλά βάσανα και φυλακίσεις.
Αλλά η θεία χάρη τον προστάτευε και τον έσωζε.Λιθοβολήθηκε,ραβδίσθηκε,μαστιγώθηκε, σχίστηκαν οι σάρκες του και παρ' όλα αυτά επέζησε και έφερε πολλούς στο δρόμο της σωτηρίας.Αργότερα ο θρίαμβος του Μεγάλου Κωνσταντίνου,τον βρήκε στην απομόνωση με βαριά δεσμά.Ελευθερώθηκε και δόξασε τον Θεό για τη νίκη που έδωσε στην Εκκλησία.
Ο Ευβίωτος πέθανε το 320 μ.Χ.