Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Οι Άγιοι Τιμόθεος και Πολύευκτος

Και οι δύο πέθαναν αφού τους έριξαν μέσα στη φωτιά.Ο μεν Τιμόθεος στην Αφρική,ο δε Πολύευκτος στην Καισαρεία,διότι κατηχούσαν και βάπτιζαν ειδωλολάτρες. Παρ'όλο που κατά την θανατική εκτέλεση ήταν παρόντες και οι δικοί τους και έκλαιγαν τσιρίζοντας,αυτοί ατρόμητοι με τη θεία χάρη,τους παρηγορούσαν.Μπήκαν δε μέσα στις φλόγες,διατηρώντας την ευψυχία τους και ψάλλοντες ύμνους προς τον Κύριο.(Ορισμένοι Συναξαριστές,λανθασμένα αναφέρουν την ημέρα αυτή και δεύτερο Άγιο Πολύευκτο,που όμως πρόκειται για τον ίδιο με τον πιο πάνω Άγιο).