Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Ο Όσιος Βάβυλας
Απεβίωσε ειρηνικά.Ο Άγιος Πλουτόδωρος


Άγνωστος στους Συναξαριστές. Η μνήμη του αναγράφεται στον Πατμιακό Κώδικα 256 ως εξής: "τη αύτη ήμερα άθλησις του αγίου μάρτυρος Πλουτοδώρου".