Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Ο Άγιος Στέφανος Αρχιεπίσκοπος Σουρόζας (Ρώσος)


Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον Βίο του Αγίου.