Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Οι Άγιοι 500 Μάρτυρες




Αυτοί πίστεψαν στον Χριστό δια της Αγίας Ιουλιανής και κατόπιν όλοι μαρτύρησαν δια ξίφους.






Οι Αγίες 130 Γυναίκες



Αυτές πίστεψαν στον Χριστό δια της Αγίας Ιουλιανής και στη συνέχεια όλες μαρτύρησαν δια αποκεφαλισμού.