Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Ο Άγιος Μοδεστός Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

Όσα αναφέρονται για τον Άγιο αυτό στους περισσότερους Συναξαριστές,ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας και μόνο.Τον πατέρα του Ευσέβιο και τη μητέρα του Θεοδούλη από τη Σεβάστεια της Παλαιστίνης,τους θέλουν επί Μαξιμιανού (286-305) να πεθαίνουν στη φυλακή, ενώ γνωρίζουμε ότι τα χρόνια της πατριαρχίας του Αγίου αυτού ήταν από το 632 μέχρι το 634.Ο Άγιος Μόδεστος,ανακαίνισε τα Ιερά προσκυνήματα, που καταστράφηκαν από τους Πέρσες και ζήτησε τη συνδρομή των χριστιανών από την Ανατολή.Οσιακά αφού έζησε και πολλά για τους Αγίους τόπους αφού έκανε,απεβίωσε ειρηνικά.

Απολυτίκιο.Ήχος γ’.Θείας πίστεως.
Θείων έργων σου,τη επιδείξει,πάσαν εύφρανας,Σιών την θείαν,των Αποστόλων πλουτήσας την έλλαμψιν και τω Σωτήρι οσίως ιερεύσας,ιεραρχία και βίου λαμπρότητι.Πάτερ Μόδεστε,Χριστόν τον Θεόν ικέτευε,δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.